Lång och bred erfarenhet av utvecklingsarbete med individer och grupper

Vår kärnverksamhet är unik

Den träning som Brain Balance erbjuder gör att du blir starkare och kommer mer i balans. Du får därmed lättare att hantera stress och de höga krav som ställs på dig i olika sammanhang.

Den audio-psyko-fonologiska träningen som vi arbetar med är utvecklad efter dr Alfred Tomatis idéer och forskning. Utvecklingsarbetet har gjorts tillsammans med forskare på ett center i Belgien där man i 30 år arbetat med träning, forskning och utveckling. Tekniken som nu har utvecklats är digital och används med stor framgång på många centra i Europa och i USA.

Brain Balance är det enda centret här i Sverige som har rättigheten att använda denna vidareutvecklade teknik.

Vi lägger upp individuella utvecklingsprogram för varje person som kommer till oss där stressprofil och coaching ofta ingår.

För att möta behoven hos var och en som vill anlita våra tjänster arbetar vi i nätverk med andra företag för att snabbt kunna svara upp mot de behov som finns.

Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.seJag heter Agneta Stalder är socionom och ansvarar för verksamheten på Solgården i Danderyd. Hos oss träffar du människor med olika kompetenser och med lång erfarenhet inom till exempel det pedagogiska, psykologiska och det neuromotoriska området.

Jag arbetar i nätverk med andra professionella konsulter där vi erbjuder individuellt upplagda coachingprogram.