Vad är Listening fitness?
Listening Fitness har sina rötter i dr Alfred Tomatis´ arbete och forskning. Han var en fransk läkare som utvecklade den första metoden för lyssningsträning genom ljudstimulering.

Att lyssna är något helt annat än att höra
Vi hör hela tiden. Antingen vi vill eller inte tar vi alltid emot ljud, även när vi sover. Som kontrast till hörandet är lyssnandet förmågan att ta emot de ljud vi vill höra och filtrera bort det vi inte vill höra så att vi kan fokusera på det vi vill lyssna till just då. Lyssnandet spelar därför en nyckelroll när det gäller att utveckla många olika förmågor såsom språkförmåga, inlärningsförmåga, uppmärksamhetsspann och koncentration.

Ljud påverkar hjärnan
Alla ljud påverkar hjärnan men på olika sätt. Ljud som innehåller höga frekvenser och övertoner ger ökad aktivitet och näring till hjärnan. Vi får mer energi och kan därmed bearbeta information mer effektivt.

Inom vilka områden kan vi hjälpa dig?
  • Ökat välbefinnande
  • Stresshantering
  • Personlig utveckling
  • Vitalitet och energinivå
  • Ökad självtillit
  • Ökad lyssnings- och kommunikationsförmåga
  • Känslan av att vara fokuserad och ha kontroll, ”att ha flyt”.
Paul Madaule, upphovsmannen till Listening Fitness, tog sin psykologiexamen på Sorbonne i Paris 1973. Han flyttade till Kanada 1979 för att utveckla ett lyssningscenter där tillsammans med dr.Tomatis. Paul Madule har utvecklat denna LiFT®. Han är författare till boken When Listening Comes Alive, som är översatt till åta språk, och till en mängd publikationer om betydelsen av lyssningsträning.

Listning Fitness, är idag en väl etablerad arbetsmetod som har utvecklats och använts i mer är 10 år.

Hur går det till
Vi gör en kartläggning där du beskriver vad du vill ha hjälp med och vi utformar sedan ett personligt träningsprogram som oftast omfattar 6 veckors lyssnings träning under en 10 veckors period.

Listning Fitness finns nu också I Sverige
För vuxna som vill utveckla in kapacitet och stresstolerans är detta en unik möjlighet. Du beskriver vad du vill ha hjälp med och vi utformar ett personligt träningsprogram. Vi erbjuder en coaching kontakt, så att allt ska fungerar bra för dig. Det kan vara per mail eller telefon eller så bestämmer vi en tid för personlig coachning, allt beroende på hur dina behov ser ut.


Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.se