4/9

Mörk grotta, ljus. Jag gjorde flera bilder som hade samma karaktär. Jag är instängd, men det finns en öppning, det finns ett ljus, ett hopp. Bilderna var aldrig något som jag tänkte ut, de kom i stället till mig, och de visade mig vägen, gav mig en inre tillit.Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.se