3/9

Den här bilden sade mig att nu är jag på väg! Men den sade också något annat viktigt: att jag kan vila fast jag inte är framme, jag måste inte rusa på hela tiden. Den lilla hästen hade kommit till mig i en inre bild när jag tvekade inför att ge mig in i en mörk skog och Agneta sa: ”Se om du kan få med dig en symbol för styrka”. Då kom hästen travande! Sedan följde den mig, ofta bar den mig på sin rygg och många gånger under färden kom den också att visa mig vägen.

Jag insåg så småningom att hästen stod för min känslosida, min intuition, som kunde vägleda mig i livet om jag bara lyssnade ordentligt.Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.se