”Kalle blev mycket lugnare efter träningen och klarar av skolarbetet mycket bättre”

Mamma berättar

Kalle har en ADHD-diagnos som han har fick när han var fem år. Problemet har varit att han varit mycket rörlig och haft svårt att koncentrera sig i stora grupper. Men det var först när han började skolan som man kunde se att hans problem var större än de flesta andras.

Svårt att sitta still
I första klass hade han svårt att sitta still och koncentrera sig. Han låste sig och var mycket spänd. Fritids på eftermiddagarna var rena plågan för honom, förmodligen på grund av att den verksamheten var helt utan rutiner samt att där fanns många barn och lite personal. När jag hämtade Kalle på eftermiddagarna var han ingen glad unge.

Han fick ofta utbrott
Han fick ilskeutbrott som nästan inte går att beskriva. De kunde vara 1-3 timmar och de slutade nästan alltid med gråt. Under de här ’anfallen’ gick det inte att få kontakt med honom, försöka prata med honom eller få hans uppmärksamhet på något annat. Han var helt låst. I andra klass fungerade det bättre i skolan men inte på fritids.

I trean blev det en total katastrof!
Kalle var inte med på några lektioner i klassrummet utan fick vara med en assistent i ett annat rum, eftersom han inte kunde sitta still och störde de andra hela tiden. Han tyckte inte om det.

Mammans utvärdering

Han blev mycket lugnare efter träningen
På våren började han träningen. Redan efter andra perioden var han med i klassrummet. Han har blivit lugnare inombords och har givit sig själv mer tid till eftertanke.

Nu kan han lugna ner sig själv
Han blir fortfarande väldigt arg men det går mycket fortare över. Nu kan han själv lugna ner sig och säga: ”Förlåt, jag vet inte varför jag blev så arg, det var onödigt!” En sådan kommentar var inte tänkbar innan han började på träningen.

Hemma fungerar Kalle bättre
Visst är han fortfarande väldigt intensiv och kan bli väldigt arg. Det är svårt att förklara, men man kan säga att hans intensitet och argsinthet har ’mattats av’.

Lärarens utvärdering

Mycket har förändrats
Han kunde inte sitta still och arbeta självständigt. Han har haft assistent i tre år och arbetade mycket utanför klassrummet i en mindre grupp med assistenten.

I klassrummet utan assistent
Under andra träningsperioden blev assistenten sjuk. Han kom då in i klassrummet och satt lugnt och fint, vilket var otänkbart tidigare. Jag tänkte då, ”hur är detta vara möjligt”.

Koncentrationsförmågan har utvecklats
Nu under den sista delen av terminen har han räckt upp handen för att svara på frågor. Han har gått fram och redovisat inför klassen i SO och svenska. Detta är också något helt nytt.

Hans behov av extra resurser har minskat
De senaste månaderna är elevassistenten resurs i hela klassen och Kalle deltar nu i en matematikgrupp så som de andra barnen. Nästa termin kommer vi inte att ha någon assistent. Vid behov kommer han att kunna gå till studiegården.

Den social förmåga har utvecklats
Tidigare hade han en ytlig kontakt med sina kamrater och när det uppstod konflikter blev han helt låst. Nu deltar han mer engagerat och aktivt i leken med andra barn och han har också en bästa kompis.

* Kalle är ett fingerat namn.

Läs mer - Klienter berättar: Rasmus.

Kontaktuppgifter: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
Tel. 08-755 12 18, Mobil. 0708-65 99 28, E-post: info@brainbalance.se