Ljudstimulans aktiverar hjärnan
Den franske öronläkaren och forskaren Alfred Tomatis forskade kring hur hjärnan utvecklas av ljudstimulans. Att hjärnan får en aktiv träning i att bearbeta ljud är avgörande för att vi skall uppnå vår fulla kapacitet. Tomatis utvecklade en teknik som stimulerar hjärnan. Träningen innebär att du lyssnar på klassisk musik som har signalbehandlats i vår mycket avancerade ljudanläggning, en Brain Activator. Vi ger dig ett program som gör att du får en aktiv träning av hela hjärnan.

Fokus och kreativitet viktigt
I dagens samhälle ställs höga krav på att vi skall vara högpresterande och kreativa. Vi skall klara av att fungera i många olika roller och sammanhang. Vi befinner oss också ofta i miljöer med hög stressnivå och måste ändå vara fokuserade, flexibla och kreativa. Att klara av allt detta ställer höga krav på att hjärnan är i toppform.

Utveckla hjärnans kapacitet
Att vi behöver hålla oss i god fysisk kondition ser de flesta numera som självklart. I dag finns det också stor kunskap om hur man med korta träningspass kan hålla sig i god fysisk trim. Men att också vår hjärna behöver en medveten aktiv träning för att vi skall ha tillgång till hela vår kapacitet är för många en ny tanke.

Hjärnan får aktiv vila och ökad energi
Om vi utsätter oss för alltför mycket stress ökar nivån av stresshormoner i vår hjärna. Detta påverkar hjärnans förmåga att fungera maximalt. Vi utvecklar en form av hjärnstress som gör att vi förlorar vår kapacitet. Vår träning hjälper dig att komma ner i en djup aktiv vila så att hjärnan kan återställa sin inre balans.

Brain Balance träning ger dig både aktiv stimulans och djup vila
Du vilar i en lugn stimulerande miljö och lyssnar på klassisk musik som är bearbetad i vår Brain Activator . Du upplever att du får en djup skön vila samtidigt som din hjärna får den träning den behöver. Du får mer energi, kan lyssna mer aktivt och blir mer fokuserad och kreativ.

Träningpasset
Ett träningspass omfattar 1- 1 ½ timme och kan också kombineras med att du får en individuell coach för att ytterligare stärka träningens positiva effekter.

Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.seFör dig som vill träna hemma eller på jobbet
Medan du vilar i en lugn och skön miljö får hjärnan en aktiv träning. Du formulerar dina mål och vi utformar ett personligt träningsprogram.