För att lära sig att läsa är det nödvändigt att kunna lyssna in språkljud effektivt
Det är skillnad på att höra och att lyssna. Hör gör vi även när vi sover, men lyssnandet är en mycket mer mångsidig process i hjärnan. För att barnet ska kunna läsa och skriva behöver dess lyssnande vara effektivt.

Ett effektivt lyssnande
Vissa språkljud är mycket lika varandra t.ex. b och p, d och t, k och g. Det krävs en stor känslighet av örat och hjärnan för att uppfatta skillnaderna, och ett barn som enligt vanliga hörseltest har normal hörsel kan ändå ha svårt att skilja på näraliggande ljud. Ord som tak och dag kan låta lika i barnets öron. Och den som inte lyssnar in ljuden rätt kan inte läsa motsvarande bokstav rätt eller stava korrekt. Om du inte hör om det är ett k-ljud eller ett g-ljud, hur ska du då kunna veta om du ska skriva bokstaven g eller k? Och omvänt: om du inte har hört skillnad på g och k hur ska du då veta hur den bokstav du läser ska uttalas? Genom träningen lär sig hjärnan att uppfatta ljuden tydligare så att barnet hör vilket ord som sägs och kan koppla det till rätt bokstav.

Högerörat bör vara dominant
Något som få känner till är att vi har ett dominant öra, och att högerörat bör vara dominant för att det ska gå lätt att uppfatta talat språk och att läsa.

Det högra örat leder direkt till vänstra hjärnhalvans logiska språkcentrum så att man lätt och snabbt uppfattar vad som sägs. Det vänstra örat leder till högra hjärnhalvan som lyssnar in känslotonen i det som sägs. Om barnet har en vänsterdominans eller en oklar dominans mellan öronen så blir lyssnandet svårare, och därmed också läsandet och stavningen. När högerörat är dominant har vi lättare att uppfatta det talade språkt och också att läsa. Genom lyssningsträningen kan vi förändra förhållandet mellan de två öronen.

Läsning är en ytterst komplicerad process
Den mänskliga hjärnan har inget centrum som är avsett för läsning, så som den har för talat språk. Läsandet förutsätter därför ett oerhört snabbt och finstämt samarbete mellan många olika centra i hjärnan.

Vi stimulerar också hjärnan
Den här träningen bygger vi på den forskning som gjorts av Alfred Tomatis. Han säger att fostret hör från 5;te fostermånaden Då är redan en mängd hjärnceller utvecklade. I den 5;e fostermånaden startar utvecklingen av synapserna, de nervtrådar som kopplar ihop cellerna och de olika centra i hjärnan med varandra. Tomatis menade att den här utvecklingen sker med hjälp av ljud, mammans kroppsljud och de ljud som då fanns runt omkring henne. All fysiologisk utveckling sker genom någon form av stimuli respons process. Den filtrerade musiken aktiverar och påverkar stora delar av hjärnan. Det vi gör i lyssningsträningen är att vi aktiverar många olika centra och förstärker samverkan mellan dem. Man kan kanske säga att vi fortsätter en liknande träning som den som en gång startade i mammas mage. Eftersom läsning är en ytterst komplicerad process som kräver mycket av hjärnan får ditt barn genom träningen ökade förutsättningar att lyckas tillgodogöra sig läsinlärnningen i skolan.

Lästräningen ger en ökad språklig förmåga
I slutet av träningen läser eller talar barnet i en mikrofon. Lästräningen underlättas genom de specialinställningar vi gör i vår apparatur. Detta ger ett extra stöd för barnet att utveckla ett korrekt uttal och att snabbt och effektivt lära sig att lyssna på sin egen röst med hjälp av höger öra. Genom träningen förbättras barnets förmåga att läsa och att också stava.

När ett barn kommer att tala tydligare, att läsa och klara skolarbetet bättre ökar också barnets självförtroende.

Ta reda på om träningen passar ditt barn
Boka en tid, du kan då ta reda på om den här träningen passar ditt barn. Vi gör en kartläggning av barnets utveckling och svårigheter. Vi testar också ditt barns ljuduppfattningsförmåga. Utifrån detta gör vi en bedömning av huruvida träningen är lämplig för just ditt barn. Därefter utarbetar vi ett individuellt träningsprogram.

Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd, 08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.se

Läs mer om: