Vår lyssningsträning botar inte autism. Däremot kan den avsevärt förbättra livet för autistiska barn genom att mildra symtomen. Den används ofta i kombination med andra terapier.

Träningen utvecklad utifrån forskning
Den Audio-psyko-fonologiska träningen som vi arbetar med är utvecklad efter dr Alfred Tomatis idéer och forskning. Utvecklingsarbetet har gjorts tillsammans med forskare på ett center för forskning och utveckling i Belgien där man i 30 år arbetat med träning av barn med autism. Genom att stimulera lyssnandet, och därmed hjärnan, kan träningen minska autistiska symtom. Varje barn svarar på sitt egen sätt på träningen. För vissa barn kan vi se de första förbättringarna inom några veckor, för andra tar det längre tid.

Överkänslighet för ljud ligger i sättet att lyssna
Vi människor lyssnar både med våra öron och vår kropp. Huden och benstommen är utmärkta ljudledare och hela kroppen svarar alltså på ljud. De ljud som kommer in via öronen filtreras där så att intensiteten minskar. Samtidigt filtreras bakgrundsljud bort så att vi kan koncentrera oss på det som är viktigt. De ljud som tas upp av kroppen går däremot direkt till hjärnan utan filtrering.

Autistiska barn lyssnar i huvudsakligen med kroppen
Det innebär att oviktiga bakgrundsljud inte filtreras bort. Därför är många autistiska barn konstant störda av ljud. De har inte förmågan att filtrera bort oväsentliga ljud och fokusera på det som verkligen har betydelse.

Träningen kan minska överkänsligheten för ljud
Vårt första mål med autistiska barn är att minska barnets ’kroppshörande’ och se till att öronen blir den huvudsakliga ingången för ljud så att ljuden kan hanteras korrekt av hjärnan. Vi gör detta genom att låta dem lyssna till datorbearbetad musik i specialkonstruerade hörlurar som är kopplade till en vibrator. Genom vibratorn lyssnar de med kroppen på samma gång som med öronen. Genom att musiken är tidsförskjuten lär de sig så småningom att lyssna huvudsakligen med öronen.

Även annan överkänslighet kan minska
Alla våra sinnen arbetar samordnat. Därför resulterar minskad känslighet för ljud ofta i att även annan överkänslighet minskar, t.ex. överkänslighet för beröring eller motvilja mot mat som har en viss konsistens.

Förbättrad kommunikation
Att kunna lyssna till sig själv är en grund för talet. Tomatis upptäckte att vi bara kan producera de ljud som vi hör väl. Paradoxalt nog är det alltså örat som kontrollerar talet med dess intensitet, artikulation osv. Självlyssnande är därför grunden till att kommunicera med andra.

Att lyssna både på sin egen röst och på andras
När du talar modifierar du omedvetet ditt tal genom att lyssna på din egen röst. Du lyssnar alltså både till andras tal och till ljuden inifrån, i ditt eget tal. Många autistiska barn stänger av ljud som kommer utifrån för att deras känslighet gör att ljuden blir plågsamma. De stänger också av ljud som kommer inifrån, troligen av samma skäl. Att kommunicera blir då mycket svårt.

Vi hjälper barnet att utveckla sitt självlyssnande
I våra röstövningar får barnen lyssna till sin egen röst. Barnet får då prata i en mikrofon och får via hörlurar med en feedbackslinga höra sin egen röst i höger öra. Detta öra är direkt kopplat till språkcentrum i vänster hjärnhalva. Rösten kommer tillbaka genom öronen men också genom kroppen, via en vibrator placerad på huvudet. För barn som inte har något språk använder vi mikrofonen för att fånga upp joller eller andra ljud som barnet kan producera.

Minskad överkänslighet - bättre samordning av sinnena
Detta är avgörande steg för att hjälpa autistiska barn att ta sig ut ur sitt skyddande skal och anknyta till sin familj och sin omgivning. Trots att programmet som utvecklats utifrån Tomatis´ forskning främst fokuserar på lyssnande och röstövningar förändras ofta andra sinnen samtidigt.

Förbättrad språkutveckling
Barn som börjat tala kan förbättra sitt språk på flera sätt. De kan börja använda längre meningar och få lättare att hitta de rätta orden. De kan också börja använda personliga pronomen som Du och Jag i stället för att tala om sig själva i tredje person. Ett mer utvecklat språk leder också till en ökad önskan att kommunicera.

Vi ser ofta i träningen att barn börjar söka kontakt och att språket utvecklas och att de svarar bättre på kontakten med andra.

Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.se

Läs mer om: