Vi kan hjälpa barn med ADHD till ökad koncentrationsförmåga genom att
  • reglera den vestibulära funktionen
  • göra ”kroppslyssnandet” mindre känsligt
  • göra det högra örat dominant
ADHD är idag en relativt vanlig diagnos. Här kan du läsa om vad våra träningsprogram kan göra åt en sådan störning. Programmen är individuellt anpassade till varje barns speciella svårigheter för att ge bästa möjliga resultat.

Man vet inte vad ADHD beror på, och experterna är inte överens om orsakerna. Vissa tror att det rör sig om en neurologisk störning, vars grund kan vara ärftlig. Andra anser att det i själva verket handlar om många olika problem och att ADHD är en diagnos utan verkligt berättigande. Vi har ingen uppfattning om vem som har rätt. Vad vi däremot vet är att lyssningsträning har hjälpt många barn med dessa svårigheter.

Det vestibulära systemet har en nyckelroll
Det vestibulära systemet (balanssystemet). har en nyckelroll i barns utveckling. Hjärnan lär sig kontrollera det systemet genom barnets aktiviteter, lek och kroppsrörelser Hos de flesta barn sker detta mer eller mindre av sig självt genom deras naturliga aktiviteter. Men hos en del barn är den kontrollen bristfällig och hjärnan behöver hjälp att förbättra den.

Ett underaktivt vestibulärt system medverkar till hyperaktivitet. Det finns flera sätt att stimulera detta system. Hyperaktiva barn gör det genom att hela tiden vara i rörelse. Dessvärre har de inte så mycket nytta av detta eftersom det vestibulära systemet inte förmår transformera rörelserna till en genuin stimulans för hjärnan.

I vår träning använder vi stimulansen från filtrerade ljud, i kombination med rörelseträning. Vi ökar därigenom balansen i det vestibulära systemet på ett effektivt sätt. Barnet utvecklar en ökad känsla av kontroll och ett inre lugn.

Att höra bra men lyssna dåligt
Barn med diagnoser som ADHD har svårigheter med koncentrationen. Ofta tycks det vara svårigheter med lyssnandet som ligger i botten. Även om barnets hörsel är normal kan hjärnan ha svårt att sortera ut ljuden och fokusera på det viktiga, t.ex. på lärarens röst, särskilt i en pratig, högljudd eller bullrig miljö. Barnet kan då få svårt att lyssna, t.ex. på instruktioner, utan att ”tappa tråden”.

Barn kan höra ”för bra”
Om barnets hjärna tar in mörka basljud alltför starkt, får barnet svårt att sortera ljuden och koncentrera sig på det viktiga. Barnet blir överkänsligt, stört och distraherat av ljud som andra barn inte störs av.

Ineffektivt lyssnande är mycket frustrerande
Barnet kan känna sig överväldigat av alla osorterade ljudintryck och reagera med irritation, aggressivitet, eller genom att dra sig undan och inte orka lyssna. Barn med dessa svårigheter kan känna sig misslyckade eller utanför och kan få utbrott av ilska eller ängslan över att inte klara av det som kamraterna kan.

Vissa barn hör alltför mycket genom kroppens ben
Vi tar in ljud både med öronen och med kroppen. Kroppens benen är nämligen utmärkta ljudledare. Men vissa barn lyssnar i första hand med kroppen, inte med öronen. Ljuden går då direkt till innerörat utan något filter som dämpar intensiteten eller sorterar bort irrelevanta ljud. Det är ett skäl till att dessa barn är så reaktiva. De är ”offer” för vad som sker i deras omgivning därför att de, av någon anledning, har mist förmågan att fokusera och filtrera bort bakgrundsljud.

Öronen tränas till att bli den huvudsakliga ingången för ljud
När kroppens ben blir den sekundära ingången för ljud kan ljuden hanteras korrekt av hjärnan. Vi åstadkommer detta genom att låta barnet lyssna till specialbehandlad musik i särskilda hörlurar som är utrustade med en vibrator. Genom vibratorn lyssnar barnet med kroppen samtidigt som de lyssnar med öronen. Efter en tid kommer barnet att anpassa sig till att lyssna i första hand med öronen.

När öronen tränats till att bli den huvudsakliga ingången för ljud får barnet möjlighet att lyssna mer aktivt. Barnet blir därmed mera uppmärksamt.

Är höger eller vänster öra dominant?
Vi har alla ett dominant öra, något som inte många känner till. Hos somliga är höger öra dominant, hos andra vänster. Att vara högerdominant är en fördel, då höger öra hanterar de inkommande ljuden snabbare än vänster öra.

Med dominant högeröra är det lättare att lyssna uppmärksamt
Vårt lyssningsprogram hjälper barn med ADHD att få en starkare högerdominans genom att ljuden skiftas mellan vänster och höger öra. Barnen får också göra tal- och läsövningar i en mikrofon kopplad till en elektronisk utrustning som filtrerar barnets röst och sänder tillbaka den enbart till höger öra. Då lär de sig att lyssna till sig själva, vilket barn med ADHD ofta har svårt för. Gradvis blir det högra örat dominant vilket gör det lättare för barnet att lyssna uppmärksamt.

Lyssningsträningen kan alltså hjälpa barnet på flera plan. I de flesta fall minskar symtomen vid ADHD efterhand genom att öronen på detta sätt ”fininställs”.

Kontakt: Brain Balance, Skogsviksvägen 2, 182 56 Danderyd
08-755 12 18, 0708-65 99 28, info@brainbalance.seLäs mer om: